Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Từ Thịnh

Từ Thịnh

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1040
 • Phòng Thủ:1000
 • Sinh Lực:3120
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:112 1.12
 • Nội Chính:83 0.86
 • Dũng Võ:104 1.04
 • Trí Mưu:100 1.01

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top