Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tuân Úc

Tuân Úc

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:210
 • Phòng Thủ:1450
 • Sinh Lực:630
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:81 1.03
 • Nội Chính:150 1.62
 • Dũng Võ:21 0.51
 • Trí Mưu:145 1.58

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Thành

  Thành

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong thành.

Quay về danh sách tướng

Top