Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tuân Du

Tuân Du

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:370
 • Phòng Thủ:1320
 • Sinh Lực:1110
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:105 1.21
 • Nội Chính:123 1.37
 • Dũng Võ:37 0.58
 • Trí Mưu:132 1.46

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

 • Thành

  Thành

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong thành.

Quay về danh sách tướng

Top