Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Điền Phong

Điền Phong

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:410
 • Phòng Thủ:1300
 • Sinh Lực:1230
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:104 1.12
 • Nội Chính:122 1.27
 • Dũng Võ:41 0.58
 • Trí Mưu:130 1.34

Sở Trường

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top