Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tào Ngang

Tào Ngang

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:970
 • Phòng Thủ:950
 • Sinh Lực:2910
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:107 1.01
 • Nội Chính:98 0.93
 • Dũng Võ:97 0.92
 • Trí Mưu:95 0.90

Sở Trường

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

Quay về danh sách tướng

Top