Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Cao Lãm

Cao Lãm

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1160
 • Phòng Thủ:920
 • Sinh Lực:3480
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:108 1.18
 • Nội Chính:77 0.91
 • Dũng Võ:116 1.25
 • Trí Mưu:92 1.04

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top