Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tào Nhân

Tào Nhân

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1210
 • Phòng Thủ:810
 • Sinh Lực:3630
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:127 1.39
 • Nội Chính:64 0.83
 • Dũng Võ:121 1.33
 • Trí Mưu:81 0.97

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

Quay về danh sách tướng

Top