Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trương Giác

Trương Giác

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:360
 • Phòng Thủ:1210
 • Sinh Lực:1080
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:122 1.37
 • Nội Chính:112 1.27
 • Dũng Võ:36 0.58
 • Trí Mưu:121 1.36

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

Quay về danh sách tướng

Top