Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Chung Hội

Chung Hội

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:650
 • Phòng Thủ:1170
 • Sinh Lực:1950
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:107 0.99
 • Nội Chính:101 0.94
 • Dũng Võ:65 0.66
 • Trí Mưu:117 1.06

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top