Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Chu Thái

Chu Thái

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1390
 • Phòng Thủ:740
 • Sinh Lực:4170
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:118 1.37
 • Nội Chính:58 0.84
 • Dũng Võ:139 1.56
 • Trí Mưu:74 0.99

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top