Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trần Đáo

Trần Đáo

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1160
 • Phòng Thủ:890
 • Sinh Lực:3480
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:108 1.16
 • Nội Chính:75 0.88
 • Dũng Võ:116 1.23
 • Trí Mưu:89 0.99

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

Quay về danh sách tướng

Top