Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tào Chân

Tào Chân

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:960
 • Phòng Thủ:870
 • Sinh Lực:2880
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:112 1.08
 • Nội Chính:92 0.91
 • Dũng Võ:96 0.94
 • Trí Mưu:87 0.87

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top