Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Thẩm Phối

Thẩm Phối

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

  • Tấn Công:770
  • Phòng Thủ:1070
  • Sinh Lực:2310
  • Tốc Độ:--
  • Thống Soái:109 1.05
  • Nội Chính:93 0.92
  • Dũng Võ:77 0.79
  • Trí Mưu:107 1.04

Sở Trường

Quay về danh sách tướng

Top