Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Gia Cát Đản

Gia Cát Đản

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:930
 • Phòng Thủ:900
 • Sinh Lực:2790
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:105 1.01
 • Nội Chính:96 0.94
 • Dũng Võ:93 0.92
 • Trí Mưu:90 0.89

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top