Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trương Bào

Trương Bào

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:910
 • Phòng Thủ:1030
 • Sinh Lực:2730
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:108 1.12
 • Nội Chính:82 0.89
 • Dũng Võ:91 0.97
 • Trí Mưu:103 1.07

Sở Trường

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

Quay về danh sách tướng

Top