Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Nghiêm Nhan

Nghiêm Nhan

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1070
 • Phòng Thủ:880
 • Sinh Lực:3210
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:103 0.97
 • Nội Chính:85 0.83
 • Dũng Võ:107 1.00
 • Trí Mưu:88 0.85

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top