Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Cao Thuận

Cao Thuận

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1210
 • Phòng Thủ:770
 • Sinh Lực:3630
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:121 1.30
 • Nội Chính:64 0.81
 • Dũng Võ:121 1.30
 • Trí Mưu:77 0.92

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top