Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hàn Toại

Hàn Toại

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:900
 • Phòng Thủ:980
 • Sinh Lực:2700
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:116 1.15
 • Nội Chính:78 0.83
 • Dũng Võ:90 0.93
 • Trí Mưu:98 1.00

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top