Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Vương Bình

Vương Bình

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1020
 • Phòng Thủ:970
 • Sinh Lực:3060
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:108 1.11
 • Nội Chính:75 0.82
 • Dũng Võ:102 1.06
 • Trí Mưu:97 1.01

Sở Trường

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top