Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Mã Trung

Mã Trung

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:930
 • Phòng Thủ:870
 • Sinh Lực:2790
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:102 1.06
 • Nội Chính:100 1.05
 • Dũng Võ:93 0.98
 • Trí Mưu:87 0.93

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top