Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Bào Tín

Bào Tín

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:860
 • Phòng Thủ:1030
 • Sinh Lực:2580
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:100 0.95
 • Nội Chính:93 0.90
 • Dũng Võ:86 0.84
 • Trí Mưu:103 0.97

Sở Trường

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top