Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Lữ Bố

Lữ Bố

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1500
 • Phòng Thủ:610
 • Sinh Lực:4500
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:135 1.63
 • Nội Chính:35 0.70
 • Dũng Võ:150 1.77
 • Trí Mưu:61 0.95

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top