Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hàn Hạo

Hàn Hạo

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:920
 • Phòng Thủ:870
 • Sinh Lực:2760
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:90 0.91
 • Nội Chính:111 1.08
 • Dũng Võ:92 0.93
 • Trí Mưu:87 0.88

Sở Trường

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top