Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Thái Mạo

Thái Mạo

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:900
 • Phòng Thủ:980
 • Sinh Lực:2700
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:101 0.99
 • Nội Chính:91 0.90
 • Dũng Võ:90 0.90
 • Trí Mưu:98 0.96

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top