Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hoàng Quyền

Hoàng Quyền

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:760
 • Phòng Thủ:1040
 • Sinh Lực:2280
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:98 0.97
 • Nội Chính:101 0.99
 • Dũng Võ:76 0.79
 • Trí Mưu:104 1.02

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top