Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Mã Vân Lộc

Mã Vân Lộc

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1230
 • Phòng Thủ:750
 • Sinh Lực:3690
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:117 1.26
 • Nội Chính:64 0.81
 • Dũng Võ:123 1.31
 • Trí Mưu:75 0.90

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top