Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Ngô Ý

Ngô Ý

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

  • Tấn Công:950
  • Phòng Thủ:870
  • Sinh Lực:2850
  • Tốc Độ:--
  • Thống Soái:108 1.05
  • Nội Chính:89 0.90
  • Dũng Võ:95 0.94
  • Trí Mưu:87 0.88

Sở Trường

Quay về danh sách tướng

Top