Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hoa Hùng

Hoa Hùng

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1290
 • Phòng Thủ:780
 • Sinh Lực:3870
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:115 1.33
 • Nội Chính: 55 0.79
 • Dũng Võ:129 1.44
 • Trí Mưu: 78 1.00

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top