Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Thư Thụ

Thư Thụ

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:450
 • Phòng Thủ:1160
 • Sinh Lực:1350
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:102 1.01
 • Nội Chính:113 1.10
 • Dũng Võ:45 0.54
 • Trí Mưu:116 1.12

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

Quay về danh sách tướng

Top