Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Bộ Chất

Bộ Chất

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:650
 • Phòng Thủ:1080
 • Sinh Lực:1950
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái: 93 0.97
 • Nội Chính:109 1.10
 • Dũng Võ: 65 0.73
 • Trí Mưu:108 1.09

Sở Trường

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top