Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trương Dực

Trương Dực

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:960
 • Phòng Thủ:900
 • Sinh Lực:2880
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:98 0.99
 • Nội Chính:91 0.93
 • Dũng Võ:96 0.97
 • Trí Mưu:90 0.93

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top