Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Ngô Ngạn

Ngô Ngạn

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:920
 • Phòng Thủ:980
 • Sinh Lực:2760
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:97 1.00
 • Nội Chính:88 0.93
 • Dũng Võ:92 0.96
 • Trí Mưu:98 1.01

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top