Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hạ Hầu Thượng

Hạ Hầu Thượng

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:920
 • Phòng Thủ:950
 • Sinh Lực:2760
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:103 1.05
 • Nội Chính:83 0.88
 • Dũng Võ:92 0.96
 • Trí Mưu:95 0.98

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

Quay về danh sách tướng

Top