Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Gia Cát Khác

Gia Cát Khác

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:600
 • Phòng Thủ:1160
 • Sinh Lực:1800
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:95 0.95
 • Nội Chính:102 1.02
 • Dũng Võ:60 0.67
 • Trí Mưu:116 1.12

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

Quay về danh sách tướng

Top