Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tưởng Uyển

Tưởng Uyển

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:440
 • Phòng Thủ:1080
 • Sinh Lực:1320
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:101 1.05
 • Nội Chính:120 1.20
 • Dũng Võ:44 0.56
 • Trí Mưu:108 1.11

Sở Trường

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top