Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trình Dục

Trình Dục

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:630
 • Phòng Thủ:1160
 • Sinh Lực:1890
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:91 0.93
 • Nội Chính:101 1.01
 • Dũng Võ:63 0.70
 • Trí Mưu:116 1.13

Sở Trường

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

Quay về danh sách tướng

Top