Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Đinh Phụng

Đinh Phụng

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1030
 • Phòng Thủ:900
 • Sinh Lực:3090
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:105 1.08
 • Nội Chính:70 0.79
 • Dũng Võ:103 1.06
 • Trí Mưu:90 0.95

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top