Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Kỷ Linh

Kỷ Linh

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1170
 • Phòng Thủ:710
 • Sinh Lực:3510
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:112 1.24
 • Nội Chính:68 0.86
 • Dũng Võ:117 1.28
 • Trí Mưu:71 0.89

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top