Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Văn Ương

Văn Ương

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1280
 • Phòng Thủ:840
 • Sinh Lực:3840
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:108 1.22
 • Nội Chính:45 0.68
 • Dũng Võ:128 1.39
 • Trí Mưu:84 1.01

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top