Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trương Tú

Trương Tú

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1040
 • Phòng Thủ:840
 • Sinh Lực:3120
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:114 1.27
 • Nội Chính:63 0.84
 • Dũng Võ:104 1.19
 • Trí Mưu:84 1.02

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top