Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tư Mã Viêm

Tư Mã Viêm

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:760
 • Phòng Thủ:970
 • Sinh Lực:2280
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:90 1.01
 • Nội Chính:101 1.09
 • Dũng Võ:76 0.88
 • Trí Mưu:97 1.06

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top