Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Mã Tốc

Mã Tốc

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:860
 • Phòng Thủ:1110
 • Sinh Lực:2580
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:80 0.84
 • Nội Chính:87 0.91
 • Dũng Võ:86 0.90
 • Trí Mưu:111 1.10

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

Quay về danh sách tướng

Top