Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Phí Y

Phí Y

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

  • Tấn Công:390
  • Phòng Thủ:1060
  • Sinh Lực:1170
  • Tốc Độ:--
  • Thống Soái:100 1.04
  • Nội Chính:119 1.21
  • Dũng Võ:39 0.53
  • Trí Mưu:106 1.10

Sở Trường

Quay về danh sách tướng

Top