Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Quan Hưng

Quan Hưng

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1100
 • Phòng Thủ:800
 • Sinh Lực:3300
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:99 1.07
 • Nội Chính:75 0.86
 • Dũng Võ:110 1.17
 • Trí Mưu:80 0.91

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top