Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Đỗ Dự

Đỗ Dự

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:390
 • Phòng Thủ:1090
 • Sinh Lực:1170
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:110 1.08
 • Nội Chính:102 1.01
 • Dũng Võ:39 0.51
 • Trí Mưu:109 1.07

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top