Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Gia Cát Cẩn

Gia Cát Cẩn

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:440
 • Phòng Thủ:1030
 • Sinh Lực:1320
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:98 1.01
 • Nội Chính:113 1.13
 • Dũng Võ:44 0.57
 • Trí Mưu:103 1.05

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top