Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trương Lương

Trương Lương

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1030
 • Phòng Thủ:870
 • Sinh Lực:3090
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:101 1.00
 • Nội Chính:63 0.73
 • Dũng Võ:103 1.01
 • Trí Mưu:87 0.89

Sở Trường

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

Quay về danh sách tướng

Top