Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Mạnh Hoạch

Mạnh Hoạch

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1220
 • Phòng Thủ:600
 • Sinh Lực:3660
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:108 1.32
 • Nội Chính:63 0.92
 • Dũng Võ:122 1.45
 • Trí Mưu:60 0.88

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top