Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Mã Đằng

Mã Đằng

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1030
 • Phòng Thủ:650
 • Sinh Lực:3090
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:107 1.14
 • Nội Chính:76 0.88
 • Dũng Võ:103 1.11
 • Trí Mưu:65 0.79

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top