Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Đổng Trác

Đổng Trác

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1220
 • Phòng Thủ:970
 • Sinh Lực:3660
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:106 1.23
 • Nội Chính:26 0.55
 • Dũng Võ:122 1.36
 • Trí Mưu:97 1.15

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top